Prosazuji ochranu naší přírody a nerostných zdrojů.

Kandidát do Evropského parlamentu 2019

kroužkujte č. 17

na kandidátce č. 9

Prosazuji rozvoj energetiky a zemědělství.

Kdo jsem?

Jmenuji se Jaromír Kohlíček, v současnosti jsem členem (poslancem) Evropského parlamentu a v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu v termínu 24. až 25. května se budu ucházet i o Váš hlas.

Narodil jsem se 23. února 1953, jsem ženatý a otec čtyř dětí.

Vysokoškolských titulů jsem dosáhl na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Domluvím se těmito jazyky: ANGLICKY FRANCOUZSKY NĚMECKY RUSKY ŠPANĚLSKY ITALSKY

Jsem úřadujícím zastupitelem města Teplice a členem Komunistické strany Čech a Moravy.

Zasazuji se o stejné podmínky pro všechny občany EU

Naši občané musí mít stejné právo na kvalitní potraviny jako naši sousedé.

Prosazuji rozvoj venkova a zemědělství

Potravinová soběstačnost České republiky

Veškeré naše nerostné zdroje i vodu musíme chránit

Nerostné zdroje a voda patří do národních rukou! Budu se snažit zabránit velkým zahraničním korporacím, aby beztrestně znečišťovaly naše přírodní zdroje.

Prosazuji rozvoj a udržitelnost české energetiky

Jak vyrovnat výkyvy při výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů a jak zajistit zvyšující se požadavky na její dodávky? Považuji za důležité, aby projekt výstavby nových bloků jak v Temelíně, tak v Dukovanech byl co nejrychleji spuštěn.

Prosazuji rozvoj zemědělství a kvalitní potraviny

Naši občané musí mít právo na kvalitní potraviny. Rozhodně se zasazuji o stejnou kvalitu potravin, které mají stejný název a odmítám nevěrohodná zdůvodnění různých složení pro stejné potraviny u nás a v zahraničí.

Prosazuji ochranu vod a přírodních zdrojů

Přírodní zdroje musíme chránit. Nerostné zdroje a voda patří do národních rukou! Budu se snažit zabránit velkým zahraničním korporacím, aby beztrestně znečišťovaly naše přírodní zdroje, abychom měli co předat dalším generacím.

Prosazuji rovnoprávnost všech občanů EU

Stejné podmínky pro všechny občany EU, to je jeden ze základních požadavků, deklarovaných jako základ evropské integrace. Chceme co největší procento dotací zemědělcům v rámci mezinárodních pravidel OECD.

Činnost v Evropském parlamentu

Moje práce na půdě Evropského parlamentu je různorodá a troufám si říci, že i úspěšná. Mám za sebou spousty vystoupení, návrhů a připomínek. To vše ve prospěch občanů České republiky.

Dlouhodobě se snažím prosazovat zájmy naší země a práva našich občanů.

Díky tomu, že se domluvím těmito jazyky  – ANGLICKY, FRANCOUZSKY, NĚMECKY, RUSKY, ŠPANĚLSKY, ITALSKY jsem vhodným reprezentantem našeho státu v Evropském parlamentu.

Jsem spolutvůrce Nařízení o technickém vyšetřování námořních katastrof (podle tohoto nařízení již byla vyšetřována nehoda Costa Concordia)

Osobně jsem se zasloužil o Trvalou derogaci pro práci českých lodníků v Evropě.

Národní park České Švýcarsko

Jsem velmi hrdý na to, že patřím k zakladatelům Národního parku České Švýcarsko.

Podpořte mne ve volbách do Evropského parlamentu

24. a 25. května 2019

Křížkujte č. 17 na kandidátce č. 9

Na kandidátce Komunistické strany Čech a Moravy.

Zadavatel: Komunistická strana Čech a Moravy
Zpracovatel: Flamesite s.r.o.