Prosazuji ochranu vod a přírodních zdrojů

Ochrana zdrojů vody, přírodních i nerostných surovin je nutností.

Dnešní pitná voda, pokud je čerpána ze studní, bývá kvalitní, čistá, bez škodlivých příměsí. Velká města a aglomerace se neobejdou bez upravované povrchové vody. V této vodě se ovšem v nepatrných množstvích vyskytují škodlivé příměsi, které neumíme odstranit. Jedná se o hormony, zvláště nebezpečné jsou zbytky antikoncepce, stopy drog, mikroplasty, splachy hnojiv z polí a nejnebezpečnější jsou antidepresiva. Antidepresiva jsou ještě daleko nebezpečnější pro ryby než pro člověka. Působí na ně 10.000 x účinněji, a i malá množství mají fatální následky. Ryby ztrácí ostražitost a nechtějí se rozmnožovat. V některých tocích byly pozorovány i různé bizardní mutace či změny pohlaví. Vinu na některých z těchto jevů nesou velké chemické korporace. Hormonální antikoncepce či antidepresiva jsou zdrojem vysokých zisků.

Veškeré naše nerostné zdroje i vodu musíme chránit. Požadujeme, aby byly využívány českými subjekty a aby výsledky těžby a zpracování těchto zdrojů zůstaly v republice. Nerostné zdroje a voda patří do národních rukou!

Budu se snažit zabránit velkým zahraničním korporacím, aby beztrestně znečišťovaly naše přírodní zdroje. Hormonální antikoncepce či antidepresiva jsou nejen zdrojem jejich vysokých zisků, ale především zdrojem otravy vod a vodních ekosystémů. Musíme pečovat o naše nerostné bohatství, abychom měli co předat dalším generacím.

PODPOŘTE MNE VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

24. A 25. KVĚTNA 2019

KŘÍŽKUJTE Č. 17 na kandidátce č. 9

NA KANDIDÁTCE KOMUNISTICKÉ STRANY ČECH A MORAVY.