Prosazuji rovnoprávnost – stejné podmínky pro všechny občany EU

Stejné podmínky pro všechny občany EU, to je jeden ze základních požadavků, deklarovaných jako základ evropské integrace.

Výsledek dosavadního vývoje: Více než 50% vepřového je z dovozu, likvidace většiny cukrovarů, vývoz obilí, radikální snížení výroby brambor, zeleniny a květin.

Shora vypadá naše země, na rozdíl od našich sousedů velmi podivně, převažuje řepka, kukuřice a na mnoha místech, kde dříve byla pole, jsou dnes pouze pastviny. Trvalé pícniny téměř vymizely. Na tisících hektarech zemědělské půdy jsou dnes rozsáhlé skladové areály a obří solární elektrárny.

  • Zemědělství ohrožuje i výprodej státní půdy cizincům.
  • V obchodě je významný podíl sýrů i jogurtů z dovozu. Je nepochopitelné, že se vyplatí dovážet tyto potraviny několik set kilometrů.
  • Existují rozdílné platové podmínky u pracovníků stejných profesí v jednotlivých zemích EU. Mým cílem je zasadit se o navýšení mezd našich pracovníků a to nejen v průmyslu.

Chceme sblížit dotační podmínky našich zemědělců a sousedů pro citlivé komodity. Chceme co největší procento dotací zemědělcům v rámci mezinárodních pravidel OECD, která umožňují jít až na 25 %.

PODPOŘTE MNE VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

24. A 25. KVĚTNA 2019

kroužkujte Č. 17 na kandidátce č. 9

NA KANDIDÁTCE KOMUNISTICKÉ STRANY ČECH A MORAVY.