Prosazuji rozvoj a udržitelnost české energetiky

Dnes většina elektrické energie na světě vzniká v parních turbínách při použití uhlí, ropy a zemního plynu. Nyní se prudce rozvíjí využití obnovitelných zdrojů, jako je voda, vítr, slunce. Nabízí se logická otázka, jak vyrovnat výkyvy při výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů a jak zajistit zvyšující se požadavky na její dodávky.

Nové bloky jaderných elektráren

Považuji za důležité, aby projekt výstavby nových bloků jak v Temelíně, tak v Dukovanech byl co nejrychleji spuštěn.

Využití vodních elektráren

Z třiceti jezů na Labi nejsou zdaleka na všech instalovány elektrárny. Zejména na plánovaných jezech nad a pod Děčínem by mohl být výkon velmi zajímavý. Navíc je vytipováno 40.000 míst, kde by bylo možno efektivně instalovat malé vodní elektrárny.

K přečerpávacím elektrárnám, které dnes v republice máme, by mohl v budoucnu přibýt další zdroj. Zatopené plochy vytěžených částí Podkrušnohorské pánve mají poměrně rozsáhlé výměry a i při relativně malém rozdílu hladin by zde mohlo vzniknout několik přečerpávacích elektráren. Při velkých plochách těchto umělých jezer by změna hladiny pro dané využití nebyla nijak rozsáhlá – řádově desítky centimetrů.

Vodík

Jako nadějný se jeví rozvoj vodíkového hospodářství. Vodík lze použít i jako alternativu k elektromobilitě, a to dalším rozvojem vozidel na vodíkové články. Zároveň se již dnes zkouší použití vodíku při řadě průmyslových výrob, například ve švédských ocelárnách.

Větrné elektrárny

Podle mého názoru, dnes pro výrobu elektřiny lze v ČR jen obtížně doporučit větrné elektrárny. Vítr u nás opravdu fouká méně spolehlivě.

Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaika má zatím poměrně nízkou účinnost a v našich podmínkách není intenzita slunečního svitu srovnatelná s jižními státy.

Můj názor na dotace v energetice

Jestli mají být i do budoucna některé zdroje dotovány, potom to nemůže být na stejné bázi, jako tomu bylo v minulosti u velkých fotovoltaických elektráren. Nechci další solární barony.

PODPOŘTE MNE VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

24. A 25. KVĚTNA 2019

KŘÍŽKUJTE Č. 17 na kandidátce č. 9

NA KANDIDÁTCE KOMUNISTICKÉ STRANY ČECH A MORAVY.