Prosazuji rozvoj zemědělství, kvalitní potraviny a rozvoj venkova

Zemědělství

V dnešní době se zemědělstvím a lesnictvím živí asi 100.000 obyvatel. Tato 2 % veškeré pracovní síly jsou z hlediska ekonomiky, tedy podílu na HDP poměrně okrajová, jde o 2 %HDP.

Teprve zpracování produktů rostlinné a živočišné výroby a lesního hospodářství výrazně zvyšuje přidanou hodnotu. Jde o mlékárenství, pekárny, výrobu cukrovinek, zpracování masa, přes galanterii, dřevovýrobu a konec konců i bioplynové elektrárny. Na tom všem závisí výsledky tohoto sektoru. Ani papírny by se bez dostatečných dodávek kulatiny nikdy v Čechách nerozvinuly.

Zemědělství a lesnictví ovšem zdaleka není pouze ekonomická aktivita, která zásobuje surovinami navazující průmyslová odvětví. Vzhled krajiny. její stabilita a schopnost zadržet vodu je dána způsobem jakým zemědělci a lesníci o krajinu pečují. Právě tyto mimoprodukční hodnoty jsou mnohdy rozhodující pro rozvoj cestovního ruchu i pro spokojenost obyvatel, kteří v takové krajině žijí.

Dotace pro zemědělství

Chceme co největší procento dotací zemědělcům v rámci mezinárodních pravidel OECD, která umožňují jít až na 25 %.

Kvalita potravin a potravinářské zboží z místních zdrojů

“Naši občané musí mít stejné právo na kvalitní potraviny jako naši sousedé.”

Naše potraviny v době před prodejem velkých potravinářských podniků do zahraničních rukou a před likvidací platnosti státních norem v oboru, byly vždy na špičkové úrovni. Rozhodně se zasazuji o stejnou kvalitu potravin, které mají stejný název a odmítám nevěrohodná zdůvodnění různých složení pro stejné potraviny u nás a v zahraničí. Naši občané musí mít stejné právo na kvalitní potraviny jako naši sousedé.

Jelikož při vstupu velkých nadnárodních obchodních řetězců na náš trh nebyly stanoveny žádné omezující podmínky, budu prosazovat 80 % potravinářského zboží z místních zdrojů. Dvojí kvalita se neomezuje pouze na potravinářské výrobky, ale i na kosmetiku a drogistické zboží. Ani v tomto sortimentu nevidím žádný důvod, aby zboží stejného výrobce, pod stejnou značkou, často i vyráběné na stejné lince mělo různou kvalitu a složení, podle toho, do kterého teritoria zamíří na trh.

PODPOŘTE MNE VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

24. A 25. KVĚTNA 2019

KŘÍŽKUJTE Č. 17 na kandidátce č. 9

NA KANDIDÁTCE KOMUNISTICKÉ STRANY ČECH A MORAVY.